شیلتر نظامی

شیلتر نظامی به منظور تامین نمودن محلی برای اسکان، بدون توجه به منطقه و نوع آب و هوا مورد استفاده قرار می‌گیرد.این نوع از کانتینرها علاوه بر اینکه دارای مخازن بزرگ به منظور نگهداری و تامین مواد خوراکی و آشامیدنی افراد هستند، با توجه به درخواست هر ارگانی قابلیت سفارشی سازی را دارا می‌باشند، بدین معنی که قابلیت‌های اضافی نیز برای فراهم نمودن امکان زندگی در شرایط سخت در آن‌ها فراهم می‌آید.