تماس با ما_قدیمی

شماره های تماس

[fa icon="fa-phone"] دفتر فروش : 55273038

[fa icon="fa-fax"]کارخانه : 61-55264060

[fa icon="fa-phone"] فکس : 89787850

پست الکترونیکی


[fa icon="fa-clock-o""] info@depoco.ir

[fa icon="fa-clock-o""] davodi@depoco.ir

[fa icon="fa-clock-o""] rasooli@depoco.ir

آدرس

[fa icon="fa-home"] دپوکانتین
شعبه مرکزی : شمال به جنوب بزرگراه آزادگان 2 کیلومتر بعد از آزاد راه تهران ساوه ، نبش بزرگراه آزادگان

[fa icon="fa-paper-plane"]کانال تلگرام