آلاچیق

آلاچیق

فضایی است نیمه باز به منظور استفاده تفریحی در مکان های عمومی که برای استراحت و گذران وقت در کنار خانواده و دوستان مورد استفاده قرار می گیرد.وجود سقف و باز بودن کناره‌های این سازه علاوه بر ایجاد سایه و حفظ افراد از تابش مستقیم نور خورشید، در زمان‌ بارندگی نیز پناهگاهی مطمئن بوجود می‌آورد.