3.7/5 - (3 امتیاز)

کانتینر 40 فوت HQ ارتفاع 290 نوع معمولی از کانتینر است با ارتفاع 2.90  که برای حمل کالاهای متفرقه استفاده می شود. استفاده آن عموماً برای حمل و نقل کالاهایی کاربرد دارد که نیازی به برقراری درجه حرارت خاصی نداشته باشد.

 

با وجود این لازم است تا در هر حال کالاها را از امکان آسیب رسانی خطرات محیطی، مصون نگه داشت. این نوع از کانتینر با داشتن ارتفاع بلند تر از کانتینر های معمولی امان قرار گیری بار با ارتفاع بیشر را فراهم کرده و نیز حجم درونی آن بیشتر می باشد ، به این دسته از کانتینرها به اصطلاح (High Cube Container) نیز گفته می شود.