بایگانی دسته‌ی: اخبار

ورزشگاه کانتینری قطر چطور ساخته شد؟

ورزشگاه کانتینری قطر یکی از سازه های عظیمی است که در چند وقت گذشته توجه [...]

گزارش نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل

در ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل چه گذشت؟ دستاوردهای دپوکانتین در این زمینه [...]