5/5 - (1 امتیاز)

کانکس بهداری به منظور ایجاد فضای درمانی و پزشکی برقرار می گردد و با حضور پزشک در کانکس بهداری و نیز تهیه نمودن لوازم و تجهیزات پزشکی می توان ویزیت بیماران را انجام داد.

 

 

 

کانکس بهداری برای سازمان ها ، نهادها ، موسسات که می خواهند بخش کوچکی را برای واحد درمان اختصاص دهند پرکاربرد است.