کانکس سفارشی شیشه ای با کاربردهای گوناگون نظیر کانکس اطلاعات یا نگهبانی، از جمله انواع کانکس با طراحی خاص و مقاومت بالای سازه است، به طوری که به دلیل شیشه ای بودن و برای حفظ سلامت افراد داخل آن هنگام بروز خطرات احتمالی ، استحکام سازه به عنوان مهمترین رکن در طراحی کانکس سفارشی شیشه ای محسوب می شود.

[espro-slider id=4869]

نیاز به داشتن دید مناسب به اطراف به عنوان قسمتی اصلی از وظایف نگهبانی بشمار می رود، از همین رو استفاده از این نوع کانکس کاربرد زیادی در این رابطه دارد.