بایگانی دسته‌ی: یونیت ها

کانتینر تغییر کاربری

کانتینر یک سازه فلزی در ابعاد استاندارد و مشخص است که در جهت انتقال محصولات [...]

یونیت اسکان

کانتینری که تغییر کاربری داده شده است که شامل تخت -کمد-یخچال-تلویزیون و … است و [...]