کانتینر 40 فوت

کانتینر ها دارای ابعاد خاص و استانداردی هستند که در همه جای دنیا به منظور [...]

2 دیدگاه

کانتینر تغییر کاربری

کانتینر یک سازه فلزی در ابعاد استاندارد و مشخص است که در جهت انتقال محصولات [...]

یونیت اسکان

کانتینری که تغییر کاربری داده شده است که شامل تخت -کمد-یخچال-تلویزیون و … است و [...]