5/5 - (1 امتیاز)

سکوی های نفتی که گهگاه در میانه های دریا احداث می شوند نیازمند مکان های موقتی برای کاربری های متفاوت اند.

حال کانتینر یونیت سکوی نفتی می تواند جوابگوی این دسته از نیازها باشد.