5/5 - (1 امتیاز)

این دسته از کانکس ها به دلیل قابلیت جابجایی که دارند می توانند از مکانی به مکانی دیگر بدون نیاز به جرثقیل منتقل شوند.

کاربرد آن ها می تواند متفاوت بوده و بناربر درخواست مشتری سفارشی سازی گردند.