5/5 - (1 امتیاز)

برای امکان بارگیری کالا از پهلو نیز کانتینرهای مخصوص ( Side Open Container ) طراحی شده است. ساختار فیزیکی این کانتینر به گونه ای است که درب آن از پهلو قابل باز شدن است و می تواند با استفاده از تجهیزات مختلف از جمله لیفتراک، به سهولت بارگیری یا تخلیه شود.

تعدادی از انواع این کانتینرها حفاظ های مخصوص ( Stanchion ) دارند که توسط برزنت پوشانده می شوند  و برخی نیز دارای درب از بغل می باشند .

.4346]