کانکس سرویس بهداشتی دو چشمه انتخابی مناسب و ایده ال جهت مصارف اداری و همچنین محیط های عمومی و سرباز است که می تواند بنابر درخواست مشتری به امکانات بیشتری تجهیز شود.

کانکس سرویس بهداشتی و استفاده از کانکس و کانتینر
کانکس سرویس بهداشتی دو چشمهکانکس سرویس بهداشتی دو چشمه
کانکس سرویس بهداشتی دو چشمه


کانکس
سرویس بهداشتی دو چشمه برای پروژه های کاری مختلف، صرف نظر از مکان آن ها، از جمله امکانات ضروری است که باید فراهم شود.