5/5 - (2 امتیاز)

کانتینر 40 فوت استاندارد DC (ارتفاع 260)

کانتینر 40 فوت استاندارد DC (ارتفاع 260) نوع معمولی از کانتینر است که برای حمل کالاهای متفرقه استفاده می شود. استفاده آن عموماً برای حمل و نقل کالاهایی کاربرد دارد که نیازی به برقراری درجه حرارت خاصی نداشته باشد.

با وجود این لازم است تا در هر حال کالاها را از امکان آسیب رسانی خطرات محیطی، مصون نگه داشت. به این دسته از کانتینرها به اصطلاح ( Closed Container ) نیز گفته می شود.