20 حقیقت درباره کانتینر (بخش دوم)

در مقاله‌ی قبلی درباره‌ی کانتینرها و حقایق بعضاً عجیب پیرامون آنها گفتیم و حال در [...]

20 حقیقت درباره کانتینرها (بخش اول)

کانتینرهای حمل و نقل آن جعبه های فلزی خسته کننده ای نیستند که فکر می [...]

کانکس پیش ساخته جریان تجهیز کارگاه را چگونه تغییر می‌دهد؟

یکی از موارد اساسی در هماهنگی و تجهیز کارگاه‌ها، موضوع اسکان پرسنل است. اسکان پرسنل [...]