توجه به زیبایی و جذابیت های ظاهری فضای درونی کانکس در این نوع دیده می شود.

کانکس نمای داخلی

در مقایسه با سایر انواع کانکس از موارد گران قیمت و مرغوبتری نظیر MDF برای ساخت قسمت های مختلف استفاده می شود.